Indkaldelse til generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Mopar Club Denmark.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 23. februar 2019 kl. 14.00 på
Bildsø Camping og Feriekoloni, Drøsselbjergvej 42A, 4200 Slagelse.


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand: Vælges i lige år og for 2 år ad gangen.
     Valg af kasserer: Vælges i ulige år og for 2 år ad gangen.
     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: vælges for 1 år ad gangen.
     Valg af bestyrelsessuppleanter: vælges for 1 år ad gangen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bliver kun behandlet hvis forslagsstilleren er til stede på generalforsamlingen. Eventuelle forslag under dagsordenens punkt 9 kan ikke vedtages på generalforsamlingen.


Alle medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt har stemmeret på generalforsamlingen. Skylder du kontingent, har du mulighed for at indbetale kontingentet kontant til kassereren før generalforsamlingen. I så fald bedes du møde op en halv time før, så vi kan nå at modtage og registrere din indbetaling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Efter generalforsamlingen er der MOPAR-hygge med mad og evt. overnatning. HUSK at tilmelde dig i tråden på vores lukkede Facebook-gruppe og skriv hvor mange I kommer til hhv. mad og overnatning.

Er du ikke på Facebook, kan du alternativt sende en mail til john@almy.dk

Vi glæder os til at se jer.

MOPAR!

Hent indkaldelsen som PDF-fil

Moparhygge efter generalforsamlingen

Så kan du godt sætte kryds i kalenderen:

Vi skal have generalforsamling den 24. februar 2018.

Generalforsamlingen bliver afholdt i en mega stor spejderhytte på Bildsø Camping nær Slagelse og bliver som de foregående år, afholdt som et weekendophold. Dvs. vi har dobbeltværelser, hvor vi kan overnatte for dem, der vil vente med, at tage hjem til søndag.

Vi har åbent fra kl.13. Indkvartering og generalforsamling kl.14, med kaffe, kage, øl, sodavand, rødvin og lidt chips.

Efter generalforsamlingen er der bestilt en rigtig julemiddag, med Flæskesteg og risalamande og så skal der ellers hygges. Vi regner med film og billeder fra året der GAK og lidt god musik.

Søndag morgen er der morgenmad og kl.11 kører vi hver til sit. Der bliver naturligvis tilmelding, mere om det senere. Vi plejer, at være 40 til spisning og 20 overnattende.

Et af punkterne på generalforsamlingen bliver ”indkomne forslag”. Bestyrelsen er ved at rejse et forslag, vedrørende indmeldelse i Moparklubben. Flere medlemmer har ytret ønske om opstramning af klubreglerne og det ser vi på for tiden. Vi har en del, som gerne vil være medlem af klubben, inden de køber en Moparbil, for at få lidt hjælp og vejledning og det syntes vi der skal være plads til.
Reglerne lige nu er ikke helt skåret ud i pap, så vi prøver at forenkle reglerne, ved at indgive et forslag til vedtægterne.

Der vil naturligvis komme en indkaldelse til generalforsamlingen, når vi kommer lidt tættere på.

Håber vi ses!
//John