Mopar Meet / Praktiske oplysninger

Ordensregler

– Ingen burn-out på træfpladsen, eller ved til- og frakørsel i forbindelse med træfpladsen.
– Der må kun camperes på den anviste plads.
– Færdselsloven gælder på træfpladsen.
– Kørsel med pitbike og lignende er forbudt.
– Kørsel i påvirket tilstand er forbudt.
– Brug af el-varmeovne i telte og campingvogne er ikke tilladt.
– Åben ild, herunder brug af grill, er forbudt.
– Hunde er tilladt på træfpladsen, men skal holdes i snor.
   Hundeejeren sørger for at fjerne eventuelle efterladenskaber.
– Såfremt man ønsker at anvende gasanlægget i sin campingvogn, skal dette være gastestet.
   Attest skal fremvises på forlangende.
– Storskrald må ikke efterlades på pladsen.

Brug omtanke og fornuft i dine handlinger, da det vil give alle den bedste oplevelse på Mopar Meet.

Pladsoversigt: